سیستم های دیجیتال دامپزشکی VET

رادیوگرافی حیوانات

سیستمهای رادیوگرافی دیجیتال دامپزشکی

دستگاهای رادیوگرافی مخصوص حیوانات برای کلینیک ها و بیمارستان های دامپزشکی که توسط  شرکت الکترونیک هسته ای ارایه می شوند

به سه دسته رادیوگرافی پرتابل

رادیوگرافی ثابت کوچک

رادیوگرافی ثابت بزرگ برای حیوانات درشت هیکل تقسیم می شوند

تیوب این دستگاها همگی وریان می باشند و از نوع مونوبلاک می باشد

ژنراتورها همگی CPI  می باشد که از 5کیلووات تا65 کیلووات مورد استفاده قرار می گیرند

از فلت پنل ثابت و یا پرتابل واریان برای ایجاد تصاویر با کیفیت استفاده می شود که ساخت واریان می باشد

و همچنین از نرم افزار مخصوص دامپزشکی برای پروسس کردن تصویر استفاده می شود

که به خروجی های متفاوت نظیر فیلم ،سی دی، و یا پکس ارسال می شود

رادیوگرافی پرتابل